Vuoden 2022 ALUEVAALIT

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon kunnista.

Aluevaalit toimitetaan epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kunnassa seuraavasti: Lapinjärven kunnantalo,

Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi,

ke 12.1.- to 13.1 klo 9-16,

pe 14.1. klo 9-14,

la 15.1. – su 16.1. klo 10-14,

ma 17.1. klo 9-17

ti 18.1. klo 9-16.

 

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa ilmoitetaan ko. laitoksessa julkipantavilla kuulutuksilla.

 

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestämään tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 klo 16.00 osoitteella Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi, puh. (019) 510 860. Ilmoituslomakkeita saa kunnantalon yhteispalvelupisteestä.

 

Vaalipäivän äänestys

Vaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana ja äänestysalueet ja –paikat ovat seuraavat

Lapinjärven eteläinen äänestysalue      Heikinkylän entinen paloasema

Lapinjärven keskinen äänestysalue      Kunnantalo

Lapinjärven läntinen äänestysalue       Porlammin Taitotalo

Lapinjärven pohjoinen äänestysalue     Pukaron nuorisoseurantalo

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Lisätietoja vaaliasioissa antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanne Sjöblom

puh 040 577 5336 tai etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

Lapinjärven keskusvaalilautakunta