Valtatien 6 parantaminen Pukaron kohdalla, Lapinjärvi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (LjMTL 108§, HL 62 a §)

Kuulutus julkaistaan 4.5.2023 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/wsd5/hyvaksymispaatos

Kuulutus on nähtävillä 4.5.2023 – 12.6.2023 välisen ajan

Lisätietoja antaa
Mira Aaltonen (Uudenmaan ELY-keskus),
puh. 0295026290, mira.aaltonen(at)ely-keskus.fi