Tiedote 12.1.2021 – Maskien käyttö Lapinjärven perusopetuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut suosituksen maskien käytöstä perusopetuksessa 6. luokasta alkaen, kun THL muutti maskisuositustaan perjantaina 8.1.2021. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.

Lapinjärvellä maskit on otettu käyttöön tiistaina 12.1.2021 alkaen. Maskeja käytetään koulukuljetuksessa ja oppitunneilla. Välituntisin ja ulkona pidettävillä oppitunneilla ei tarvitse käyttää maskia. Myös koulujen henkilökunta käyttää maskia.

Kunta tarjoaa ja kustantaa maskit kaikille 6. vuosiluokan oppilaille, sillä kyse on maksuttomasta oppivelvollisuuskoulutuksesta. Oppilas voi halutessaan käyttää omaa maskia.

Koska kyse on suosituksesta, oppilaita ei voi velvoittaa käyttämään maskeja. Käyttöön kuitenkin on syytä kannustaa ja opastaa, jotta pandemian leviäminen pystytään mahdollisimman tehokkaasti estämään.

Maskit jaetaan koulujen kautta. Maskia pyydetään käyttämään myös koulukuljetuksissa.

Maskien käyttö opetetaan ja ohjeistetaan kouluissa.

 

Sivistystoimenjohtaja

Lapinjärven kunta

 

Ohjeet maskin käyttöä varten:

  • Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
  • Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista tai sisälle menoa.
  • Varmista, että maski asettuu tiiviisti kasvoille ja että se peittää suun, nenän ja leuan.
  • Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
  • Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
  • Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
  • Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
  • Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
  • Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
  • Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.