Ristisillan asemakaavan lainvoima

Valtuusto on päätöksellään 20.4.2022 § 7 hyväksynyt Ristisillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen.

Valtuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus on 5.7.2023 hylännyt valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa asiassa (lainvoimaisuustodistus 1.9.2023).

Tällä kuulutuksella Lapinjärven valtuuston 20.4.2022 § 7 hyväksymä Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus saa lainvoiman.

 

27.9.2023
Lapinjärven kunnanhallitus