Ristisillan alueen kuulutus

Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus, EHDOTUSVAIHE

Lapinjärven tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.10.2021 § 68 päättänyt asettaa otsikossa mainitun kaavamuutoksen ja -laajennuksen ehdotuksen yleisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Kunnan tavoitteena on päivittää Ristisillantien alueen nykyinen asemakaava ja laajentaa sitä samalla itään sekä länteen päin. Alueesta on tarkoitus muodostaa vetovoimainen kokonaisuus yrityselämän tarpeisiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Kaavaehdotusta koskevat aineistot ovat nähtävillä Lapinjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä sekä kunnan nettisivuilla osoitteessa http://www.lapinjarvi.fi  1.12.-31.12.2021 välisenä aikana.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet (muistutus) on toimitettava nähtävänä oloajan kuluessa osoitteella: Lapinjärven Tekninen lautakunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI tai kunta@lapinjarvi.fi.

Kaavaa laatii Karttaako Oy, Jarmo Mäkelä, jarmo.makela@karttaako.fi, p. 0400 220082. Kunnan yhteyshenkilö on tekninen johtaja Kristiina Tikkala, kristiina.tikkala@lapinjarvi.fi, p. 044 720 8652.

LAPINJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA

30.11.2021

Lapinjärvi Ristisilta Kaavaehdotus A2 4000 151021

Lapinjärvi Ristisilta Kaavaehdotus selostus 151021

LIITE 1 Lapinjärvi Ristisilta OAS 141220 päivitetty 151021

LIITE 2 Lapinjärvi Ristisilta LUONTOSELVITYS 111220 täydennetty 200621

LIITE 3 Lapinjärvi Ristisillan alueen arkeol inv 2021

LIITE 4 Lapinjärvi Ristisilta Muistio työneuvottelusta 210921

LIITE 5 Lapinjärvi Ristisilta Vastineet kaavaluonnoksesta jätettyyn palautteeseen 151021

LIITE 6 Lapinjärvi Ristisilta Asemakaavan seurantalomake