Presidentinvaalit 2024

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kunnassa seuraavasti: Lapinjärven kunnantalo, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi.

Ensimmäinen vaali ke 17.1. – to 18.1. klo 9-16, pe 19.1. klo 9-14, la 20.1.-su 21.1. klo 10-14, ma 22.1. klo 9-17, ti 23.1. klo 9- 16.

Mahdollinen toinen vaali ke 31.1. – to 1.2. klo 9-16, pe 2.2. klo 9-14, la 3.2.-su 4.2. klo 10-14, ma 5.2. klo 9-17, ti 6.2. klo 9- 16.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa ilmoitetaan ko. laitoksessa julkipantavilla kuulutuksilla.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse ensimmäisen vaali osalta viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16.00 ja mahdollisen toisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16 osoitteella Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi, puh. (019) 510 860. Ilmoituslomakkeita saa kunnantalon yhteispalvelusta.

Vaalipäivän äänestys

Varsinainen äänestyspäivä ensimmäisessä vaalissa on sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on 11.2.2024. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana ja äänestysalueet ja –paikat ovat seuraavat

Lapinjärven eteläinen äänestysalue        Heikinkylän entinen paloasema

Lapinjärven keskinen äänestysalue         Kunnantalo

Lapinjärven läntinen äänestysalue          Porlammin Taitotalo

Lapinjärven pohjoinen äänestysalue      Kimonkylän nuorisoseurantalo

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Lisätietoja vaaliasioissa antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanne Sjöblom

puh 040 577 5336 tai etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

 

Keskusvaalilautakunta