Oletko sinä etsimämme Erityisluokanopettaja

Hei sinä innovatiivinen ja luova opettaja! Haluatko olla mukana kehittämässä opetusta Lapinjärven kunnassa?

Erityisluokanopettajaksi toivomme innostunutta ja joustavaa opetusalan ammattilaista, joka työskentelee koko yhteisön osaamisen vahvistamiseksi. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeistä työskentelytapaa ja positiivisen pedagogiikan tuntemusta. Tarjoamme tiiviin kouluyhteisön, jossa ammattilaiset työskentelevät saumattomasti yhdessä kaikkien parhaaksi.

Hilda Käkikosken koulu ja erityisluokka mahdollistavat kaikille lapsille koulunkäynnin ja oppimisen lähikoulussa. Ryhmässä opiskelee erityisen tuen oppilaita vuosiluokilta 0-6. Erityisluokanopettaja johtaa tiimiä, jossa työskentelee koulunkäynninohjaaja ja henkilökohtaiset avustajat. Koulussa toimii erityisluokan lisäksi vuosiluokat 4-6, kolme luokanopettajaa ja laaja-alainen erityisopettaja kaksi päivää viikossa. Oppilashuoltopalvelut ja konsultoinnit toimivat sekä etänä että lähipalveluna.

Tehtävässä edellytetään:

 • alkuopetusosaamista
 • kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
 • kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
 • yhteistyökykyä luokanopettajien ja muun henkilökunnan kanssa
 • tiimityöskentelytaitoja
 • joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Arvostamme :

 • monipuolisia pedagogisia taitoja
 • kokemusta työskentelystä erityislasten kanssa
 • kokemusta luokanopettajan työstä
 • näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen
 • hyviä tvt-taitoja

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä ote rikosrekisteristä ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Työ alkaa:                                                             1.8.2022 alkaen
Palvelusuhteen tyyppi:                                      Vakituinen
Palkka:                                                                  OVTES
Työn luonne:                                                       Kokopäivätyö
Tehtäväalue:                                                        Opetusalan tehtävä
Työnhakuaika:                                                    7.2.2022-21.2.2022

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Vakinaista virkaa täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Tarvittaessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti tästä hausta kelpoisten hakijoiden puuttuessa.

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Lisätietojen antajat:

Ma. Koulunjohtaja Titta Väkevä puh. 044 581 8076 etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

Sivistystoimenjohtaja Pia Kokko puh. 050 543 9522 etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

 

Hae tästä!