Norrby Ringväg – tiekunnan maa-aineslupa

Norrby Ringväg- tiekunta hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiselle.

Toiminta sijoittuu Lapinjärvelle kiinteistöille RN:o 407-412-3-51. Otettavan maa-aineksen määrä on yhteensä 30 000 kiinto-m3 ja lupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottoalueen kokonaispinta-ala on n. 0,6 ha ja ottamisala 1,62 ha. Kysymyksessä vanha soranottoalue.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat liitteineen pidetään nähtävillä 10.12.2020-18.1.2021 Lapinjärven kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.lapinjarvi.fi . Hakemuksen johdosta on asianosaisilla eli niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuus muistutuksen tekoon. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on 18.1.2021 mennessä toimitettava osoitteeseen Loviisan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 77, 07901 Loviisa tai sähköisesti osoitteella ymparisto@loviisa.fi.

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tarkastaa lupahakemuksen ja tekee sen johdosta maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen.

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki, 040-777 3460

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lupahakemus Norrby- Ringväg tiekunta 27.11.2020