LAPINJÄRVEN KUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI Luokanopettajan määräaikaisen tehtävän ajalle 8.1.- 30.6.2018.

 

Luokanopettaja toimii 0-2 luokan opettajana Hilda Käkikosken koulussa, joka on kolmeopettajainen koulu Porlammin kylällä. Tehtäviin kuuluu musiikin opetusta ja opetusta yhtenä päivänä viikossa Kirkonkylän koululla. Viikkotuntimäärä on 26.

 

Edellytämme kykyä opettaa englantia sekä hyviä valmiuksia opettaa musiikkia. Lisäksi toivomme alkuopetukseen erikoistumista, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

 

Kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen mukaan (Asetus 986/1998 opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta ja ote rikosrekisteristä. Viran täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

 

Haku päättyy maanantaina 4.12.2017 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan osoitteella Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi. Kuoreen pyydetään merkitsemään ”Luokanopettajan virka”. Hakemuksia ei palauteta.

 

Lisätietoja: Kirkonkylän koulun rehtori Piia Siltala piia.siltala@lapinjarvi.fi 044-5818076 tai sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 050-5439522.