PROJEKTIKOORDINAATTORIN HAKUAIKAA ON JATKETTU

HAEMME KOKOAIKAISTA PROJEKTIKOORDINAATTORIA

Perinnetalkoot -hankkeeseen. Lapinjärvi on osatoteuttajana valtakunnallisessa Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa, joka saa rahoitus STM:n kautta Euroopan rakennerahastosta.

Projektinkoordinaattori vastaa Lapinjärven osatoteutusprojektin kokonaisprosessista ja kehittämisestä, suunnittelusta työryhmän kanssa, projektin kulun seuraamisesta ja työtehtävien jaosta ja ohjaamisesta. Koordinaattori vastaa hanke-kirjanpidosta, raportoinnista, ja yhteydenpidosta muihin osatoteuttajiin. Koordinaattori on tiiviissä yhteydessä kunnan toimialoihin sekä toimii yhteyshenkilönä Xamkin perinnerakentamistyöpajoissa. Koordinaattori osallistuu myös itse aina tarvittaessa kaikkiin projektissa toteutettaviin toimenpiteisiin.

Projektikoordinaattorilla tulisi olla vähintään soveltuva ylempi AMK-koulutus (esim. yhteisöpedagogi tai sosiaaliala) sekä kokemusta hankkeiden tai projektien hallinnoimisesta ja johtamisesta. Työkokemus sosiaalialalla, työnohjaajana ja kunnan hallinnossa tai -kehittämisessä katsotaan eduksi. Koordinaattorilla tulee olla omia ideoita, esiintymisvalmiutta, hyvä organisointi-, verkostointi- ja paineensietokyky, sosiaalinen mielenlaatu ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, osallistamisen halua sekä empaattisuutta.

Edellytämme sujuvaa suullista ja kirjallista suomenkielen taitoa ja arvostamme muuta kielitaitoa.

Lapinjärven kunnasta tulee ihmislähtöinen kunta, jossa palvelut suunnitellaan ja toteutetaan ihmislähtöisesti. Arvostamme ihmislähtöisen työotteen tuntemusta ja kehittämisosaamista.

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja kestää 31.10.2020 saakka. Palkka on 2500€/kk. Palkkaus tehdään kirjallisena rahoituspäätöksen jälkeen.

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo, toimitetaan merkinnällä ”Projektikoordinaattori” postitse osoitteeseen Lapinjärven kunnanhallitus, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi tai sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi. Hakemukset on oltava perillä 27.11.2017 klo 16.00 mennessä.

Tehtävää täytettäessä noudatamme 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044 720 8686 tai tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjarvi.fi

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.