Info- ja keskustelutilaisuus itä-Uudenmaan kuntalaisille. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen itäisellä Uudellamaalla on herättänyt kiinnostusta ja kysymyksiä.

Hankkeen linjauksista, suunnitelmista ja tavoitteista järjestetään keskustelu- ja infotilaisuus 29.11. klo 18-20 Porvoon Taidetehtaalla (Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo).

Tilaisuus on tarkoitettu alueen kuntalaisille mutta on avoin myös muille asiasta kiinnostuneille.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan hankkeen etenemisestä!

Taustaa

Itäisen Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajina toimivat kunnat ovat käyneet keskustelua ja selvittäneet toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaa järjestämistapaa useita vuosia. Toimeksianto ratkaisuehdotuksen löytämiseksi annettiin 21. syyskuuta 2016 järjestetyssä kokouksessa, johon oli kutsuttu kaikkien itäisen Uudenmaan koulutuskuntayhtymien omistajien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntien viranhaltijajohto. Kuntajohtajien ehdotuksen asian etenemisestä on valmistunut lokakuun aikana. Alueen kuntien poliittisten päättäjät ottivat asiaan kantaa vuoden 2016 lopussa ja 2017 alussa.

Hankkeen lähtökohdat

Päämääränä on, että kuntayhtymien Inveon (ÖNY) ja IUKKY järjestämisoikeudet loppuvat 2018 ja koulutus turvataan molemmilla kielillä alueella osakeyhtiömuotoisesti. Itäisellä Uudellamaalla toimii jatkossa kaksi toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavaa osakeyhtiötä. Nykyisin koulutuksen järjestäjiä on neljä. Inveonin (ÖNY) toiminta on tarkoitus yhdistää Prakticum Ab:n kanssa. Prakticum on yksikielinen ruotsinkielinen koulutuksenjärjestäjä. Mahdollisuudet Prakticumin mahdolliseen omistukseen kunnat selvittävät ja ottavat kantaa erillisesti. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Point Collegen järjestämisvastuulla olevat toiminnot yhdistetään uudeksi osakeyhtiöksi, josta Porvoon kaupunki omistaa yli 50 prosenttia. Muiden kuntien osakeomistus määräytyy yhteisesti sovittavalla tavalla kunnan oman intressin mukaisesti. Yhtiö on kaksikielinen voittoa tavoittelematon koulutuksen järjestäjä. Yhtiö hakee erityistä järjestämislupaa koulutuksen järjestämiseen myös englanniksi.

 

Lähtökohtana on toimiva tulevaisuuteen suuntautuva työnjako sekä pyrkimys erityisesti kokonaisaloituspaikkamäärän vähintään säilyttämiseen alueella.

Kuntayhtymien ja Point Collegen henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä osakeyhtiöiden palvelukseen. Siirto toteutetaan liikkeen luovutuksen mukaisin periaattein.

Kurt Torsell – Muutosjohtaja

Ilmottauduthan linkin kautta; https://www.webropolsurveys.com/S/50EBE7E608A31193.par

Lisätiedot:

Muutosjohtaja, sivistysjohtaja Kurt Torsell, Sipoon kunta, puh. 09 2353 7000, kurt.torsell@sipoo.fi