Avustus asumisneuvojatoimintaan vuodelle 2018

Hyvä vastaanottaja,

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2018 yhteensä 0,9 miljoonan euron

edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa

tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Vuoden 2018 määräraha koskeva haku on auki 1.12.2017-

15.1.2018. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:

http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvojatoimintaan

Pyydämme, että kunta julistaa ko. avustusmäärärahan haettavaksi alueellaan. Hakemukset tulee

toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti tai

kirjaamo.ara@ara.fi. Huomioittehan, että mikäli hakijana on järjestö tai yhteisö, tulee hakemuksiin liittää

kunnan lausunto.

Lahdessa 27.11.2017

Ystävällisin terveisin,

Hanna Dhalmann

Erityisasiantuntija

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Vesijärvenkatu 11 A

PL 30, 15141 Lahti

p. 029 525 0851

hanna.dhalmann@ara.fi

www.ara.fi