LAPINJÄRVEN KUNTA hakee teknistä johtajaa virkasuhteeseen 28.2.2020 saakka.

 

Tekninen johtaja johtaa teknisen toimen toimialaa ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Teknisen toimen toimialaan kuuluvat mm. hallinto, kunnossapito ja rakentaminen, kiinteistöhuolto, kunnan infrastruktuurin ylläpito ja vesihuolto. Tekninen johtaja toimii teknisessä lautakunnassa esittelijänä ja sihteerinä sekä on kahden henkilön esimies.

Hakija voi esittää palkkatoiveen. Tehtävässä noudatetaan teknisen sopimuksen ehtoja.

Edellytämme

– soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa koulutusta

– teknisen- ja vesihuoltoalan sekä kuntahallinnon osaamista

– johtamisosaamista

– molempien kotimaisten kielten taitoa

– ihmislähtöistä toimintatapaa

 

Toivomme

– kunta-alan teknisen toimen kokemusta

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Tehtävä on määräaikainen johtuen teknisen toimen tehtävien määräaikaisesta organisoimisesta.

Hakemukset pyydetään toimittamaan osoitteella Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI merkinnällä ”Tekninen johtaja”.

 

Hakemusten on oltava perillä 3.11.2017 klo 12.00. Virka täytetään ajalle 1.1.2018 -28.2.2020.

 

Teknisen johtajan virkaa koskeviin kysymyksiin vastaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh. 044-720 8686.

 

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjärvi.fi .