Lapinjärven kunnan ja Loviisan yhteinen hyvinvointisuunnitelma

Sinulla, Lapinjärven asukas, on mahdollisuus vaikuttaa kuntamme terveyden ja hyvinvoinnin suunnitteluun antamalla arviosi hyvinvointisuunnitelmasta.

Nyt esillä oleva dokumentti on ehdotus Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteiseksi hyvinvointisuunnitelmaksi. Lopullinen versio käsitellään molempien kuntien valtuustoissa.

Sähköinen lomake:

 

Haluamme osallistaa kuntalaiset ottamaan kantaa ehdotukseen hyvinvointisuunnitelmaksi. Toivomme mielipidettäsi 14.11.2017 mennessä löytyvällä sähköisellä palautelomakkeella. Ehdotus on nähtävillä myös kirjastoissa ja yhteispalvelupisteessä Lapinjärvellä. Näissä paikoissa voit täyttää myös paperisen palautelomakkeen.

Kaikki saatu palaute liitetään ehdotukseen hyvinvointisuunnitelmaksi ja hyvinvoinnin työryhmä ottaa ne suunnittelussaan huomioon.