Mitä mieltä olet Lapinjärven hyvinvointisuunnitelmasta?

Sinulla, Lapinjärven asukas, on mahdollisuus vaikuttaa kuntamme terveyden ja hyvinvoinnin suunnitteluun antamalla arviosi hyvinvointisuunnitelmasta.

Nyt esillä oleva dokumentti on ehdotus Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteiseksi hyvinvointisuunnitelmaksi. Lopullinen versio käsitellään molempien kuntien valtuustoissa.

Ehdotus Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointisuunnitelmaksi 2017-2020

Hyvinvointisuunnitelmassa pyritään kuvaamaan toimenpiteitä, joita toteuttamalla kuntalaisten palvelut saadaan helposti saavutettaviksi ja asukasystävälliseksi. Erilaiset toimenpiteet on kuvattu taulukoissa erikseen lasten ja nuorten, työikäisten sekä seniori-ikäisten kohdalla. Aiotut toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2017–2020.

 

Haluamme osallistaa kuntalaiset ottamaan kantaa ehdotukseen hyvinvointisuunnitelmaksi. Toivomme mielipidettäsi 14.11.2017 mennessä artikkelin lopusta löytyvällä sähköisellä palautelomakkeella. Ehdotus on nähtävillä myös kirjastoissa ja yhteyspalvelupisteessä. Näissä paikoissa voit täyttää myös paperisen palautelomakkeen.

Kaikki saatu palaute liitetään ehdotukseen hyvinvointisuunnitelmaksi ja hyvinvoinnin työryhmä ottaa ne suunnittelussaan huomioon.

 

Kiitos arvokkaasta mielipiteestäsi!

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Loviisasta
Lapinjärveltä
muualta
Vapaa palaute*
Paljonko on kahdeksan miinus kaksi (numeroina)? *