Lapinjärven kunta hakee erityislastentarhanopettajaa

 

Lapinjärven kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi erityislastentarhanopettajan virka

vakituista täyttämistä varten 1.8.2014 alkaen. Pääasiallisena toimipaikkana on

Peikkolaakson päiväkoti, mutta vastuualueeseen kuuluu myös kunnan kaksi ryhmäperhepäiväkotia.

Työaika on 38,25 tuntia viikossa ja viran muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Virkaan valitulta edellytetään valtioneuvoston sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista antaman asetuksen (608/2005 § 2) mukaista kelpoisuutta. Peikkolaakson päiväkoti on kaksikielinen, joten edellytämme virkaan valitulta hyvää suomen- ja ruotsinkielen taitoa.

Virkaan valitun tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Lisäksi valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 26.5.2014 klo 12.00. Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja kopiot tutkintotodistuksista, tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen Lapinjärven sivistyslautakunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi. Kuoreen merkintä: erityislastentarhanopettaja

Lisätietoja antavat: varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä, p. 050 520 3949 ja vt.sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p. 050 5439522

Lapinjärvellä 7.5.2014

Sivistyslautakunta