Lapinjärven kunnan vanhustyön mahdollinen siirto Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi 1.1.2015 alkaen

Loviisa-Lapinjärvi yhteistoiminta-alue ja Lapinjärven kunnan vanhustyö

Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan perusturvan yhteistoiminta-alue perustettiin vuonna 2010. Vanhuspalvelut ovat kuitenkin olleet Lapinjärven kunnan omana toimintana.

Lapinjärven kunnanhallitus päätti 19.8.2013 ehdottaa Loviisan kaupungille että kunnat käynnistäisivät neuvottelut Lapinjärven kunnan vanhustyön mahdollisesta siirrosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi, niin että siirto voidaan toteuttaa 1.1.2015 alkaen.

Neuvottelutyöryhmän perustaminen ja tehtävät

Molemmat kunnat nimesivät jäsenet neuvottelutyöryhmään. Lapinjärven kunnan edustajina ovat olleet kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja/perusturvajaoston puheenjohtaja Arto Kujala, kunnanhallituksen/perusturvajaoston jäsen Benny Engård, kunnanjohtaja Christian Sjöstrand/Tiina Heikka sekä perusturvajohtaja Görel Fabritius. Loviisan kaupungin edustajina ovat olleet kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Arja Isotalo, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Patrik Stenvall, senioripalvelupäällikkö Lisbeth Forsblom, perusturvakeskuksen taloussuunnittelija Annette Povenius, johtava lääkäri Tero Taipale ja perusturvajohtaja Carola Klawér.

Neuvottelutyöryhmä on kokoontunut ajalla 20.11.2013 – 6.5.2014 noin kerran kuukaudessa. Ryhmä on laatinut luonnokset vanhuspalvelut sisältävästä sopimuksesta yhteistoiminta-alueelle sekä palvelusopimuksesta. Sopimusluonnoksen mukaan vanhustyön toiminnot ja 28 henkilön tehtävät siirtyisivät Lapinjärven kunnasta Loviisaan kaupunkiin 1.1.2015 alkaen.

Poliittinen päätöksenteko ja jatkosuunnitelmat

Neuvottelutyöryhmä on saanut tehtävänsä valmiiksi. Luonnokset viedään kuntien päätöksentekoon
touko – kesäkuun aikana. Päätösten jälkeen molempien kuntien virkamiestasot voivat jatkaa yhteistoiminta-alueen yhteisten palveluprosessien luomista.

Lisätietoja antavat
Lapinjärven perusturvajohtaja Görel Fabritius, puh. 019 510 860, gorel.fabritius@lapinjarvi.fi

Loviisan perusturvajohtaja Carola Klawér, puh. 0440 555 360, carola.klawer@loviisa.fi