TIEDOTE Lapinjärven kunnan sivistystoimen irtisanomiset

Lapinjärven kunnassa on käyty lähes koko kevät yhteistoimintaneuvotteluja liittyen Porlammin yläkoulun ja lukion tilanteeseen. Lapinjärven kunnanvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Porlammin yläkoulun 1.8.2014 alkaen. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin kunnan yhteistoimintaelimessä ja ne saatiin päätökseen 29.4.2014.

Yhteistoimintaneuvottelujen aikana on sovittu tai merkitty tiedoksi seuraavat asiat Porlammin yläkoulun ja lukion osalta:

– Koulun teknisen toimen kiinteistönhoitajalle sekä ruokapalveluiden henkilöstölle voidaan tarjota kunnassa muuta työtä.

– Koulunkäynninohjaajille (2 kpl) voidaan tarjota kunnassa muuta työtä.

– Kahdelle yläkoulun opettajalle voidaan tarjota resurssiopettajan kokoaikaiset tehtävät alakoulujen puolella.

– Irtisanottavaksi tulee 10 yläkoulun opettajaa ja lisäksi on sovittu yhden lukion lehtorin irtisanomisesta (irtisanottavien kuuleminen on tehty kirjallisesti ja suullisesti).

– Tarpeettomat virat ja toimet tulee lakkauttaa.

– Porlammin lukio jatkaa pienlukiona kevätlukukauden 2015 loppuun.

Sivistyslautakunta käsitteli irtisanomisia, virkojen lakkauttamisia ja lukion lakkauttamista kokouksessaan 6.5.2014.

Sivistyslautakunta päätti irtisanoa 10 opetushenkilöstöön kuuluvaa henkilöä, joille ei voida tarjota työtä kunnassa ja lisäksi kaksi henkilöä, jotka eivät ole halunneet ottaa tarjottuja tehtäviä vastaan. Irtisanomisajat vaihtelevat kuukaudesta 6 kuukauteen. Opetushenkilökunnan palvelussuhteet jatkuvat 31.7.2014 asti. Irtisanomisajan pituus määräytyy palvelussuhteen pituuden mukaan. Irtisanomisajalla ei ole työvelvoitetta 1.8.2014 alkaen.

Samalla sivistyslautakunta päätti lakkauttaa Porlammin yläkoulun tarpeettomat virat ja yhden toimen.

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se lopettaa Porlammin lukion toiminnan 1.8.2015 alkaen ja luopuu lukiokoulutuksen järjestämisluvasta 1.8.2015 alkaen. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 11.6.2014.

Lisäksi voidaan todeta, että työllistämistä tukevat toimenpiteet ovat olleet käytössä jo ennen irtisanomisaikaa työllistämistä edistävän toimintasuunnitelman mukaisesti ja jatkuvat irtisanomisajan alkuun. Irtisanotuilla on oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana. Vapaa on 5 -20 päivää henkilöä kohden riippuen työsuhteen kestosta ja irtisanomisajasta.

Tiina Heikka

Kunnanjohtaja