Lapinjärven kunta etsii osa-aikaista (60%) TYÖELÄMÄVALMENTAJAA

Perinnetalkoot -hankkeeseen. Lapinjärvi on osatoteuttajana valtakunnallisessa Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa, joka saa rahoitus STM:n kautta Euroopan rakennerahastosta.

Työelämävalmentaja pitää huolta että hankkeen projekteihin osallistuvilla ihmisillä on omannäköinen paikka ja tehtävä. Valmentaja haastattelee hankkeeseen osallistuvat henkilöt ja suunnittelee osallistumisen muodot yhdessä heidän kanssaan. Hän vastaa tehtävien jaosta osallistujien kesken, käytännön järjestelyistä ja juoksevista asioista sekä tukee kaikissa projektinhallinnollisissa tehtävissä. Työelämävalmentaja toimii myös yhteyshenkilönä Laurea-ammattikorkeakouluun, jonka opiskelijat tekevät hankkeen puitteissa tutkimusta työttömien tarpeista.

Työelämävalmentajalla olisi hyvä olla kokemusta erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä, näpsäkkä ja rohkea ote vuorovaikutustilanteisiin sekä ymmärrystä, joustavuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Alan koulutus sekä hanketyöskentely katsotaan eduksi. Oma auto on välttämätön. Toivomme että kommunikoit vaivattomasti sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lapinjärven kunnasta tulee ihmislähtöinen kunta, jossa palvelut suunnitellaan ja toteutetaan ihmislähtöisesti. Arvostamme ihmislähtöisen työotteen tuntemusta ja kehittämisosaamista.

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja kestää 31.10.2020 saakka. Palkka on 1322 €/kk ja työaika 22,5 h/viikko. . Palkkaus tehdään kirjallisena rahoituspäätöksen jälkeen.

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo, toimitetaan merkinnällä ”Työelämävalmentaja” postitse osoitteeseen Lapinjärven kunnanhallitus, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi tai sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi. Hakemus on oltava perillä 13.11.2017 klo 16.00 mennessä.

Tehtävää täytettäessä noudatamme 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044 720 8686 tai tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjarvi.fi

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka