Lapinjärven kunta etsii osa-aikaista (30 %) SUUNNITTELIJAA

Perinnetalkoot -hankkeeseen. Lapinjärvi on osatoteuttajana valtakunnallisessa Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa, joka saa rahoitus STM:n kautta Euroopan rakennerahastosta.

 

Suunnittelija vastaa projektin kehittämisestä ja eteenpäinviemisestä

hankeaikana yhdessä projektikoordinaattorin kanssa. Suunnittelijan vastuulla

on erityisesti hankkeen viestintäsuunnittelu sekä kirjaston yläkerran

tulevaisuuden konseptin kehittely ja markkinointi, yhdessä hankkeen toimijoiden ja osallistujien kanssa. Suunnittelija hoitaa yhteistyön Metropolia ammattikorkeakoulun viestinnän osaston kanssa projektista tehtävän dokumentin sekä digitarina-työpajojen tiimoilta.

 

Suunnittelijan tulee olla visuaalisen alan taitaja sekä osaava hallitsemaan

isoja kokonaisuuksia. Yhteistyökyky, idearikkaus ja prosessityöskentelyn

taitaminen – eli asioiden vieminen alusta loppuun, ovat tärkeitä taitoja

tässä tehtävässä. Koulutus ja kokemus viestinnän, konsepti- tai

palvelumuotoilun alalla sekä hanketyöskentelyssä katsotaan edellytykseksi.

Suunnittelijalta edellytetään kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, kokemusta osallistavista projekteista ja ymmärrystä muuttuvasta työelämästä.

 

Lapinjärven kunnasta tulee ihmislähtöinen kunta, jossa palvelut suunnitellaan ja toteutetaan ihmislähtöisesti. Arvostamme ihmislähtöisen työotteen tuntemusta ja kehittämisosaamista.

 

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja kestää 31.10.2020 saakka. Palkka on 738,88 €/kk ja työaika 14,5 h/viikko. Palkkaus tehdään kirjallisena rahoituspäätöksen jälkeen.

 

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo, toimitetaan merkinnällä ”Suunnittelija” postitse osoitteeseen Lapinjärven kunnanhallitus, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi tai sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi. Hakemus on oltava perillä 13.11.2017 klo 16.00 mennessä.

 

Tehtävää täytettäessä noudatamme 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044 720 8686 tai tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjarvi.fi

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka