LAPINJÄRVEN KUNTA AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON JA PERUSKORJAUKSEEN

Kunnan avustukset yksityisteiden kunnossapitoa varten vuodelta 2022 ovat haettavissa 30.3.2023 klo 16.00 mennessä. Kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä tilinpäätös vuodelta 2022 ja tilintarkastajien lausunto sekä ote kokouspöytäkirjasta, josta ilmenee tiekunnan toimitsijoiden valinta.

Kunnan avustukset yksityisteiden peruskorjausta varten vuodelle 2024 ovat haettavissa 29.6.2023 klo 16.00 mennessä. Kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä kustannusarvio ja aikataulu.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tien tiedot ovat kansallisessa tie- ja katuverkoston tietojärjestelmässä (Digiroad).

Hakemukset on lähetettävä osoitteella:
Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A 07800 Lapinjärvi

Lapinjärvi 15.2.2023
Tekninen lautakunta