Kymen jätelautakunta tiedottaa: Jätetaksaesitys nähtävillä

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana jätelain 78 §:n mukainen jätemaksutaksa 1.1.2024 alkaen Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen esityksestä. Jätemaksutaksa koostuu perusteluosasta ja taksataulukoista. Taksaesitys koskee jätehuollon perusmaksua sekä jätteenkuljetustaksaa eli jäteastioiden tyhjennysmaksuja ja lisäveloituksia Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pyhtään ja Virolahden kunnissa. Kuljetustaksa sisältää loppujäteastian tyhjennysmaksut vain Iitin, Kotkan, Kouvolan, Mäntyharjun ja Pyhtään kunnissa. Bio- ja pakkausjätteiden tyhjennysmaksut koskevat kaikkia kuntia. Taksaesitys sisältää myös lukollisten yhteiskeräyspisteiden ja Pertunmaan aluekeräyspisteiden vuosimaksut, Mäntyharjun kunnan lietteenkuljetustaksan.

Perusmaksuun esitetään alle kahden euron korotusta. Korotus johtuu siitä, että perusmaksulla tuotettavien palvelujen kustannukset ovat kasvaneet ja toisaalta alueen asukasmäärä vähentynyt. Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottotaksa nousee myös hieman, koska Mäntyharjun kunta on nostanut lietteen vastaanottohintaa.

Jätetaksassa esitetään uutena biojäteastiapalvelu, jonka hinta sisältää astian tyhjennyksen lisäksi tuulettuvan biojäteastian vuokran. Tämän on tarkoitus palvella alkuvaiheessa etenkin omakoti- ja paritaloasukkaita Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamissa  1.5.2024 alkavan biojätteen erilliskeräysvelvollisuuden vuoksi. Taksassa on edelleen hinta myös pelkälle biojäteastiatyhjennykselle.

Ympäristö- ja kustannussyistä taksaan esitetään laskutuslisää paperilaskulle. Sen sijaan laskutuslisä poistuu ns. jätekimppojen laskunjaosta. Tällä halutaan kannustaa asukkaita mm. biojätekimppojen tekemiseen.

Muutoin taksaan ei esitetä muutoksia tai korotuksia.

Taksaluonnokset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 2.-16.11.2023.

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 16.11.2023 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi .

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Katja Kangas p. 02061 58143, katja.kangas@kouvola.fi

Jatetaksan-perusteluosa-2024_esitys_nahtavilla

Jatehuollon-perusmaksut-2024_esitys_nahtavilla

Jateastioiden-tyhjennysmaksut-lisaveloitukset-lukollisten-yhteiskerayspisteiden-maksut-2024_Kouvola-Iitti-Lapinjarvi_esitys_nahtavilla