Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana Jätehuollon palvelutasomääritys vuosille 2023-2024 sekä jätetaksa alkaen tammikuusta 2023.

Jätehuollon palvelutasossa määritellään Kymen jätelautakunnan alueen kuntien asukkaille tarjottavat jätehuoltopalvelut sekä niiden taso. Jätelainsäädännön muutoksen myötä palveluihin on tulossa muutoksia. Jätteenkuljetusjärjestelmä muuttuu kunnan eli Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestettäväksi bio- ja pakkausjätteiden (Pyhtäällä myös loppujätteiden) osalta kaikissa kunnissa heinäkuussa 2023. Biojätteiden erilliskeräys alkaa vuoden 2024 aikana myös omakoti- ja paritaloista Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamissa. Kompostointi on vaihtoehto biojätteiden erilliskeräykseen liittymiselle. Myös ekopisteverkostoon esitetään muutoksia. Asukkaiden toiveita huomioidaan mm. muovinkeräyspisteitä lisäämällä.

Kymen jätelautakunnan jätetaksaesitys koskee asukkailta perittäviä jätemaksuja Haminassa, Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla, Pyhtäällä ja Virolahdella. Jätetaksaesityksessä taksaa selkiytetään aikaisemmasta. Ekomaksu-nimitys esitetään muutettavaksi jätehuollon perusmaksuksi kaikissa kunnissa. Perusmaksun suuruus on vaihdellut kunnittain. Nyt esitetään, että maksu olisi saman maksuluokan huoneistoille sama kunnasta riippumatta. Maksuluokkia esitetään vain kaksi entisen kolmen sijaan. Taloyhtiössä olevat asunnot ja pientalot olisivat jatkossa samassa maksuluokassa. Lisäksi Kotkassa jäteastian tyhjennyksen yhteydessä veloitettu perusmaksu siirtyisi erikseen laskutettavaksi kuten kaikissa muissa kunnissa on jo ollut. Lautakuntamaksu siirtyisi kaikissa kunnissa perusmaksun sisälle, kun se Kouvolassa, Iitissä ja Kotkassa on ollut jäteastian tyhjennysmaksuissa. Jäteastian tyhjennysmaksut pienenevät esim. biojätteiden osalta. Jäteastian tyhjennysmaksut koskevat Iittiä, Kotkaa, Kouvolaa ja Mäntyharjua, joissa tällä hetkellä on kunnan eli Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämä jätteenkuljetus. Jätetaksa koostuu perusteluosasta ja erillisistä jätemaksutaulukoista.

Alueen asukkaille ja muille asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asioista. Asiakirjat ovat nähtävillä Kymen jätelautakunnan kotisivuilla Kymen jätelautakunta kuuluttaa 2.11.2022 – Kymen jätelautakunta (kymenjatelautakunta.fi) ajalla 2.-18.11.2022.

Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 18.11.2022 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, p. 020 615 8143, katja.kangas@kouvola.fi