Kuulutus Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025

Kymenlaakson liitto vastaa maakunnan kehittämisestä yhteistyössä alueen kuntien, valtion viranomaisten ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

KUULUTUS

Kymenlaakson maakuntahallitus on 31.8.2021 päättänyt asettaa Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 luonnoksen ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen julkisesti nähtäville. Maakuntaohjelma-asiakirja sisältää skenaarioiden pohjalle rakentuvan pitkän aikavälin maakuntasuunnitelman sekä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
toimeenpanosta annetun lain (756/2021) mukaisen nelivuotisen maakuntaohjelman.

Maakuntaohjelman luonnos ja ympäristöselostus ovat nähtävillä 1.9.-30.9.2021 välisen ajan Kymenlaakson liiton internetsivuilla https://www.kymenlaakso.fi/maakunnankehittaminen/
maakuntaohjelma.

Mielipiteet maakuntaohjelman luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta tulee jättää 30.9.2021 kello 15:00 mennessä joko palautelomakkeella, sähköpostilla virasto@kymenlaakso.fi tai tai osoitteeseen Kymenlaakson liitto, PL 2, 45101 Kouvola .

Lisätietoja:
maakuntaohjelmasta:
aluekehityspäällikkö
Riitta Kallström, p. 050 368 3936

vaikutusten arvioinnista:
kehittämispäällikkö
Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503

Kouvola, 31.8.2021
KYMENLAAKSON LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS