Kuntavaalien ehdokaslistojen jättäminen

13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan elokuussa 2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi 21 valtuutettua Lapinjärven kunnan valtuustoon. Lisäksi valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen puolueen, vaaliliiton ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla ei ole varavaltuutettua.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on vaalilain mukaan annettava viimeistään 4.5.2021 ennen kello 16.00. Vaaliasiamiehen vanhan aikataulun mukaisesti (9.3.2021 mennessä) keskusvaalilautakunnalle tekemä ehdokashakemus on sellaisenaan voimassa, jollei vaaliasiamies muuta sitä 4.5.2021 mennessä.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemista koskevia hakemuksia liiteasiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia ottaa vastaan 4.5.2021 kello 9-16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanne Sjöblom kunnantoimistossa osoitteessa Lapinjärventie 20 A.

Lapinjärvellä 19.4.2021

KESKUSVAALILAUTAKUNTA