Kunnan kesätyöpaikkatuki 2017

on haettavissa viimeistään 26.6.2017 mennessä. Lapinjärveläiset yritykset, yhdistykset ja maatalousyrittäjät voivat hakea tukea nuoren lapinjärveläisen kesätyöllistämistä varten. Hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä kun ne saapuvat kuntaan. Tuen suuruus on 170 € työllistettyä nuorta kohti. Kunta on varautunut tukemaan 10 nuoren kesätyöllistämistä. Tarkempia tietoja tuen hakemisen ehdoista samoin kuin hakemuslomakkeita saa kunnanvirastosta, puh. 019-510 860. Tuen saantimahdollisuudesta ilmoitetaan hakijalle viimeistään 30.6.2017 mennessä.

Hakemuslomakkeet ja liitteet

Lapinjärvellä 11.5.2017

Lapinjärven kunta