Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kunnat ovat valmistelleet ehdotuksen Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasosta vuosille 2017-2020. Palvelutaso ilmaisee, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja miten palveluja kehitetään.

Tiedotteet 2016

Ehdotuksesta voi antaa palautetta oman matkustustarpeen perusteella 17.5. asti osoitteessa www.linea.fi/iujolifin

Palvelutason määrittely pohjautuu nykytilan analyysista saatuihin tuloksiin, yhdessä liikenteenharjoittajien ja kuntien kanssa tunnistettuihin liikkumistarpeisiin sekä käytettävissä olevaan julkiseen rahoitukseen. Määrittely on tehty Liikenneviraston ohjejulkaisussa (linkki) esitettyjen kriteerien avulla.

Joukkoliikennelaki velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Tämä ei kuitenkaan velvoita viranomaista tarjoamaan määritetyn palvelutason mukaista liikennettä eikä luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen.

Merkittävä osa Itä-Uudenmaan joukkoliikennepalvelusta tuotetaan markkinaehtoisesti ja markkinaehtoisen liikenteen toimintaedellytysten tukeminen on jatkossakin keskeistä. Lisäksi sekä kunnat että ELY-keskus maksavat Itä-Uudellamaalla julkista tukea joukkoliikenteelle. Palvelutasosuunnitelman yksi tehtävä on ohjata julkisen tuen kohdentamista mahdollisimman tehokkaasti alueen asukkaiden liikkumista palvelevaksi.

Suunnittelutyö käynnistyi tammikuussa 2016 ja se on tarkoitus saada valmiiksi alkusyksystä.

Lisätietoja:

  • Uudenmaan ELY-keskus: Joukkoliikenneasiantuntija Jukka-Pekka Vallius, 0295 021 324
  • Porvoon kaupunki: Liikenneinsinööri Hanna Linna-Varis, p.040 5290 278