Ihmislähtöisen vanhustyön innovaatioprojekti Hilla

Lapinjärven kunta ja Med Group Oy ovat käynnistäneet yhteistyössä innovatiivisten kotiin vietävien palveluiden tutkimushanke Hillan 2.5.2016. Lapinjärven kunnassa otetaan käyttöön ihmislähtöisen vanhustyön toimintamalli, mikä mahdollistaa ikäihmisten asumisen pidempään ja laadukkaammin omassa kodissaan. Tutkimushankkeen kesto on viisi vuotta ja palveluiden piiriin kuuluu noin 120 Lapinjärven kunnan asukasta.

Meistä tulee Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta. Emme tee projektia, vaan pysyvää muutosta, täysin uutta kuntaorganisaation mallia. Tulevaisuutta on tehtävä jo nyt, rohkeasti yhdessä kokeilemalla. Lapinjärvi on päättänyt kehittää toimintaansa edelläkävijänä ja haluamme kannustaa myös muita kehittämään.”, kertoo Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka.

Hankkeessa kehitetään ja hyödynnetään uusinta terveysteknologiaa sekä kansainvälisesti todennettuja parhaita käytäntöjä. Käyttöönottovaiheessa Lapinjärven vanhuspalveluiden henkilöstöä koulutetaan ihmislähtöisen vanhustyön toimintamalliin ja uusi toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön, joiden avulla palveluprosesseja voidaan mitata ja johtaa laadukkaammin. Kesän aikana Lapinjärven kuntalaiset saavat käyttöönsä uusinta terveysteknologiaa. Teknologiaratkaisujen avulla pystytään mittaamaan ja ennakoimaan terveydentilassa tapahtuvia muutoksia.

Olemme tehneet laajasti yhteistyötä kansainvälisesti löytääksemme globaalisti parhaat toimintamallit. Näiden pohjalta olemme räätälöineet Lapinjärven kunnan lähtökohtiin sopivan toimintamallin, jota tullaan jatkossa hyödyntämään myös muissa kunnissa. ”, kertoo hankejohtaja Katja Kääriä.

Kuntalaisen näkökulmasta hanke tarkoittaa laadukkaampia palveluita sekä mahdollisuutta asua omassa kodissa pidempään.  Lapinjärven vanhuspalveluiden aiempi henkilöstö vastaa jatkossakin palvelusta ja he siirtyivät Med Groupin palvelukseen 2.5.2016.

Lapinjärvellä on vahva osaaminen vanhuspalveluissa, jota halutaan hyödyntää uudessa toimintamallissa. On tärkeää, että asiakkaat saavat jatkossakin palveluita tutulta henkilöstöltä omalla äidinkielellään. Hankkeen myötä henkilöstön käyttöön saadaan uusimmat työvälineet sekä menetelmät.” kommentoi Katja Kääriä.

Lisää ihmislähtöisestä kunnasta:
ihkulapinjarvi.blogspot.fi

Lapinjärven kunta
Tiina Heikka, kunnanjohtaja
Tiina.heikka@lapinjarvi.fi
044 720 8686

Med Group Oy
Katja Kääriä, hankejohtaja
katja.kaaria@medgroup.fi
050 4341314