Haemme: Luokanopettajaa sis. koulunjohtajan tehtävät

Työ alkaa: 1.8.2022
Palvelusuhteen tyyppi: Vakinainen
Palkka: OVTES ja kunnan TVA-sopimus
Työn luonne: Kokoaikatyö
Rekrytoiva yksikkö: Lapinjärven kunta, Sivistystoimi, Kirkonkylän koulu
Työavain: www.kuntarekry.fi 411714
Hakuaika päättyy: 28.3.2022 klo 12.00

Tehtävänkuvaus:
Hei sinä innovatiivinen ja luova opettaja! Haluatko olla mukana kehittämässä opetusta Lapinjärven kunnassa? Koulumme toiminta-ajatuksena on saada oppilaat ajattelemaan itsenäisesti. Haluamme tarjota lapsille kokemuksia oppimisen ilosta ja lapsilähtöisestä oppimisympäristöstä. Tavoitteemme on vastuullisia valintoja tekevä oppilas, joka ottaa toiset ihmiset huomioon ja uskoo omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa kouluyhteisössä ja koko yhteiskunnassa.

Kyseiseen virkaan on liitetty koulunjohtajan tehtävät. Luokanopettaja toimii perusopetuslaissa mainittuna rehtorina ja vastaa suomenkielisen esi- ja perusopetuksen toiminnasta. Tehtäviin kuuluu myös sivistystoimen johtoryhmän työskentelyyn osallistuminen. Aikaisempi kokemus koulunjohtajan tai rehtorin tehtävistä luetaan eduksi.
Luokanopettajaksi toivomme innostunutta ja joustavaa opetusalan ammattilaista. Arvostamme hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeistä työskentelytapaa sekä positiivisen pedagogiikan tuntemusta. Kaikilla oppilailla on käytössään henkilökohtaiset päätelaitteet, minkä lisäksi kunta on kehittänyt voimakkaasti TVT-opetusta. Toivomme hakijalta erinomaisia TVT-taitoja ja digitaalisia valmiuksia niin opetuksen kuin koulun hallinnon kehittämiseen.

Palkkaus on kunnan TVA-palkkausjärjestelmän mukainen.

Luokanopettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset perustuvat asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (629/1998). Koulunjohtajana toimimiseen vaaditaan opetushallinnon tutkinto tai muut vastaavat opinnot. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä ote rikosrekisteristä ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Lisätietoja:
Sivistystoimenjohtaja Pia Kokko etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 050 543 9522