Haemme erityisluokanopettajaa Hilda Käkikosken kouluun

Hei sinä ammattitaitoinen ja lapsilähtöinen erityisluokanopettaja! Haluatko olla mukana kehittämässä opetusta ihmislähtöisessä Lapinjärven kunnassa?

Erityisluokanopettajaksi toivomme innostunutta ja joustavaa opetusalan ammattilaista, joka työskentelee koko yhteisön osaamisen vahvistamiseksi. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeistä työskentelytapaa ja positiivisen pedagogiikan tuntemusta. Tarjoamme tiiviin kouluyhteisön, jossa ammattilaiset työskentelevät saumattomasti yhdessä kaikkien parhaaksi.

Hilda Käkikosken koulu ja erityisluokka Porlammin toimipisteessä antavat erityisluokan oppilaille mahdollisuuden koulunkäyntiin lähikoulussa omassa kunnassamme. Opetusryhmässä opiskelee erityisen tuen oppilaita vuosiluokilta 0-6. Erityisluokanopettaja johtaa tiimiä, jossa työskentelee koulunkäynninohjaaja ja henkilökohtaisia avustajia.

Porlammin toimipisteessä toimii erityisluokan lisäksi vuosiluokat 4-6. Hilda Käkikosken koulussa on yksi kokoaikainen erityisopettaja. Oppilashuoltopalvelut ja konsultoinnit toimivat sekä etänä että lähipalveluna ja tuki opettajan pedagogiseen työhön on laaja.

Tehtävään valittavalta edellytetään:
– tiimityöskentelytaitoja,
– joustavuutta ja
– yhteistyötaitoja.

Eduksi luetaan:
– kokemus joustavista opetusjärjestelyistä,
– monipuoliset pedagogiset taidot,
– kokemusta työskentelystä tukea tarvitsevien lasten kanssa
– kokemusta luokanopettajan työstä
– näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen
– kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen
– hyviä TVT-taitoja

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä ote rikosrekisteristä ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus

Opettajan kelpoisuusvaatimus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Vakinaista virkaa täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Tästä hausta voidaan kelpoisten hakijoiden puuttuessa täyttää virka myös määräaikaisesti. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Palkkaus: OVTES ja kunnan TVA-järjestelmä, lisäksi käytämme rekrytointilisää

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset tehtävään kuntarekryn kautta!