ELY-keskuksen kuulutus vesienhoidon järestämisestä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Uudenmaan kunnat kuuluvat pää-osin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle, mutta osa kunnista kuuluu osaksi myös Kokemä-enjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelle (Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki ja Raa-seporin kaupunki).

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023–17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-kes-kus.fi/kuulutukset/uusimaa.