AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON JA PERUSKORJAUKSEEN

Kunnan avustukset yksityisteiden kunnossapitoa varten vuodelta 2021 ovat haettavissa 31.3.2022 klo 16.00 mennessä. Kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä tilinpäätös vuodelta
2021 ja tilintarkastajien lausunto sekä ote kokouspöytäkirjasta, josta ilmenee tiekunnan toimitsijoiden valinta.

Kunnan avustukset yksityisteiden peruskorjausta varten vuodelle 2023 ovat haettavissa 30.6.2022 klo 16.00 mennessä. Kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä kustannusarvio ja
aikataulu. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tien tiedot ovat kansallisessa tie- ja
katuverkoston tietojärjestelmässä (Digiroad).

Hakemukset on lähetettävä osoitteella:

Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Lapinjärvi 21.2.2022
Tekninen lautakunta