Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluttaa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2021 yhteensä 0,9 miljoonan euron
edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa
tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Vuoden 2021 määräraha koskeva haku on auki 7.12.2020-
15.1.2021. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:
http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan

Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti tai
kirjaamo.ara@ara.fi. Huomioittehan, että mikäli hakijana on järjestö tai yhteisö, tulee hakemuksiin liittää
kunnan lausunto.