Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27. §:n mukainen ympäristölupahakemus ampumaradalle

Hakija

Pukaron metsästysseura – Pockar Jaktförening ry

Toiminta ja toiminnan sijainti

Ympäristölupahakemus koskee Pukarolla osoitteessa Koivistontie 223 sijaitsevan Pukaron metsästysseura ry:n ampumaradan olemassa olevaa toimintaa. Ampumarata sijaitsee kiinteistöllä 407-410-12-157. Pukaron ampumaradan perustamisvuosi on 1986.

Ampumaradalla on kaikkiaan kolme rataa:
− hirvirata (75 m ja 100 m)
− traprata
− metsästyshaulikkorata.

Ampumaradalla harjoitetaan metsästys- ja urheiluammuntaa pienikaliiperisilla aseilla (alle 12,7 mm) eli kivääreillä ja haulikoilla. Rataa käyttävät pääasiassa Pukaron metsästysseura ry sekä Lapinjärven riistanhoitoyhdistys. Käyttäjäkunta radalla on noin 50 henkilöä vuodessa. Hirviradalla suoritetaan lakisääteinen ampumakoe. Lapinjärven riistanhoitoyhdistys järjestää elo-syyskuussa vuosittain yhteensä noin 5 lakisääteistä ampumakoetta.

Ampumaradan kokonaislaukausmäärän arvioidaan olevan alle 10 000 laukausta vuodessa. Laukausmäärään ei ole tulossa muutosta. Hakija esittää kuitenkin muutosta toiminta-aikoihin niin, että radan käyttö olisi sallittu arkipäivisin klo 21.00. asti.

Ampumaradan ympäristö on talousmetsää. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,2 kilometrin etäisyydellä ampumaradan itä- ja länsipuolella.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat liitteineen pidetään nähtävillä 2.9.–10.10.2022 Lapinjärven kunnan ilmoitustaululla osoitteessa www.lapinjarvi.fi. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 10.10.2022.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, eli niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuus muistutuksen tekoon. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on 10.10.2022 mennessä toimitettava sähköisesti osoitteeseen ymparisto@loviisa.fi, Loviisan kaupungin asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon (aukioloaika klo 9.00–16.00), Mariankatu 12, tai postitse osoitteeseen Loviisan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 77, 07901 Loviisa.

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tekee ympäristölupahakemuksen johdosta ympäristönsuojelulain mukaisen lupapäätöksen. Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen, puh. 0440 555 373, sähköposti heidi.lyytikainen@loviisa.fi.

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022 Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_NETTI

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 1_sijoituspaikkalupa

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 2_Lääninhallituksen päätös

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 3_Tarkastuspöytäkirja_NETTI

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 4_Asianosaiset_päivitetty_NETTI

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 5_Käyttöoikeussopimukset_NETTI

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 6_haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 7_kuormituslaskelma

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite D_ote YTJ