Yksinyrittäjien tuen myöntäminen ja maksatus käynnistyi

Lapinjärven kunta sai eilen myönteisen valtionavustuspäätöksen Työ- ja elinkeinoministeriöltä koskien yksinyrittäjien tuen valtionavustusta. Tämän perusteella pääsemme antamaan päätöksiä ja aloittamaan yksinyrittäjien tuen myöntämisen.

Ensimmäiset päätökset tuen myöntämisestä on annettu tänään. Tukea myönnettiin 11 yksinyrittäjälle. Myönteisen päätöksen saaneiden tuet lähtevät maksuun tänään. Kielteisiä päätöksiä tehtiin kaksi. Muutama hakemus on edelleen selvittelyssä ja niistä pyritään tekemään päätökset mahdollisimman pian.

Yksinyrittäjien tuki on haettavissa aina 30.9.2020 asti. Tuki on kertakorvaus suuruudeltaan 2000 €, joka myönnetään päätoimisille yksinyrittäjille kiinteiden kulujen kattamiseen koronasta aiheutuneiden tulonmenetysten vuoksi. Tarkemmat tuen myöntämisen ehdot sekä hakulomake löytyy täältä: https://www.lapinjarvi.fi/tyo-ja-elinkeino/elinkeinopalvelut-ja-yrittaminen/yksinyrittajien-valtion-tuki/