Yksinyrittäjien tuki

Yksinyrittäjän avustus koronapandemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Suomen hallitus on päättänyt kohdentaa 250 miljoonaa euroa yksinyrittäjien tukemiseen COVID-19-pandemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Yksinyrittäjien avustus myönnetään kuntien kautta.

Hakemuksia aletaan ottaa vastaan tiistaina 14.4.2020 kello 12. Avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Hakulomake löytyy tämän sivun alareunasta. Tutustu hakuohjeisiin ja tuen myöntämisen ehtoihin huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä ja huolehdi, että tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana.

Yksinyrittäjien tuki ja yrittäjän väliaikainen työttömyysturva eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Tukiehdot, hakuohjeet sekä hakulomake

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Yksinyrittäjätuki on saajalleen veronalaista tukea. Kunnat ilmoittavat tuen suoraan verottajalle.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaviruspandemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi ennen hakemuksen laittamista.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee soittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille, jopa kevytyrittäjille, mikäli toiminnan voidaan katsoa olevan päätoimista.

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Avustuksen hakeminen

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä joten suosittelemme käyttämään sähköistä hakemusta. Mikäli tarvitset neuvoa tai tukea sähköisen hakemuksen täyttämiseen, ota yhteyttä elinkeinosihteeriin tai Posintran neuvontapalveluun (yhteystiedot sivun alalaidassa). Hakemus on mahdollista myös tulostaa ja lähettää postitse, tai voit täyttää hakemuksen verkossa ja lähettää liitteet postitse/sähköpostitse elinkeinosihteerille. Hakemus katsotaan saapuneeksi vasta, kun hakemus on saapunut kokonaisuudessaan (mukaanlukien liitteet). 

Hakemuksen liitteiksi vaaditaan (ota esille ennen hakemuksen täyttöä):

  • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
  • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Vapaamuotoinen selvitys annetaan hakemuksen liitteenä.

Hakulomake aukeaa tästä linkistä: https://suomiviestit.fi/suomi.fi/lomake/5e8ee582475a6c59ef79fd0e Huolehdi, että saat kuittauksen että lomake on lähetetty. 

Lisätietoa tukiehdoista ja hakemisesta sekä apua esim. hakemuksen täyttämiseen:

Elinkeinosihteeri Jonna Nygård 044 720 8697 tai jonna.nygard@lapinjarvi.fi

Posintra neuvonnan ajanvaraus 050 597 3887 tai info@posintra.fi 

Postiosoite paperisia hakulomakkeita tai liitteitä varten:

Lapinjärven kunta/Elinkeinosihteeri
Lapinjärventie 20 A
07800 LAPINJÄRVI