Viestintäviraston julkaisun mukaan Lapinjärvi on yhdeksäntenä kärjessä nopean laajakaistan saatavuudessa.

 

Nopean laajakaistan saatavuus hyvässä vauhdissa Suomessa

 

Nopeiden, yli 30 megan mobiililaajakaistaliittymien saatavuus on parantunut vuoden 2014 aikana Suomessa noin 12 prosentilla. Kiinteän valokuituverkon tekniikalla toteutettujen liittymien saatavuus on kasvanut samassa ajassa noin 4 prosenttia. Pohjanmaan maakunta päihittää muut maakunnat valokuituyhteyksien saatavuudessa.

 

Viestintävirasto selvitti vuoden 2014 lopussa nopeiden laajakaistaliittymien saatavuutta. Selvityksestä kävi ilmi, että matkaviestinverkossa toteutettujen nopeiden mobiililaajakaistaliittymien saatavuusalue kattaa jo noin 95 prosenttia Suomen väestöstä.

Paras valokuituyhteyksien saatavuus on Pohjanmaan maakunnassa, jossa noin 65 prosenttiin vakituisista asunnoista on saatavilla nopea valokuituliittymä. Myös kaikki kiinteän verkon tekniikat huomioiden paras saatavuus on Pohjanmaalla. Yksittäisistä kunnista valokuituliittymiä on parhaiten saatavilla Pohjanmaalla Kaskisissa, Ahvenanmaalla sijaitsevassa Kumlingen kunnassa sekä Varsinais-Suomen Kustavissa.

Vuoden 2014 lopussa kiinteän verkon tekniikoilla toteutettu 30 Mbit/s -laajakaistaliittymä oli saatavilla noin 81 prosenttiin suomalaisista kotitalouksista. Valokuituverkon avulla kotiin tai kiinteistöön toteutettu laajakaistaliittymä oli puolestaan käytettävissä noin 53 prosentilla.

Suomen kunnat, joissa valokuituliittymiä on parhaiten saatavilla:

1. Kaskinen, Kumlinge ja Kustavi

4. Utajärvi (LK2015)

5. Rautavaara (LK2015)

6. Luoto

7. Utsjoki (LK2015)

8. Honkajoki (LK2015)

9. Lapinjärvi

10. Pietarsaari

LK2015 = Kunnassa on toteutettu osin julkisin varoin tuettu Laajakaista 2015 -hanke. Yllä listattujen kuntien kotitalouskohtainen valokuituliittymien saatavuus on yli 90 prosenttia.

Valtion tuet parantaneet laajakaistan saatavuutta

Vuoden 2014 loppuun mennessä Viestintävirasto on myöntänyt Laajakaista 2015 -hankkeeseen osallistuneille yrityksille noin 46 miljoonaa euroa valtion tukea valokuituverkon rakentamiseen. Hankkeeseen osallistuneet yritykset ovat rakentaneet tuen avulla uutta valokuituverkkoa yhteensä yli 14 000 kilometriä. Erityisesti harvemmin asutuissa maaseutukunnissa laajakaistahanke on vaikuttanut merkittävästi nopean laajakaistan saatavuuden paranemiseen.

Euroopan komission digitaalisessa agendassa on asetettu tavoite, että 30 Mbit/s -laajakaistaliittymä on kaikkien eurooppalaisten saatavilla vuoteen 2020 mennessä. Suomessa hallitus asetti vuonna 2008 tavoitteeksi 100 Mbit/s -laajakaistan saatavuuden lähes kaikille vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja nopean laajakaistaverkon saatavuudesta.

Lisätietoja Laajakaista 2015 -hankkeesta.

Lisätietoja:

Viestintämarkkina-asiantuntija Tapio Oikarainen, p. 0295 390 538

Laajakaista ja media -ryhmän päällikkö Päivi Peltola-Ojala, p. 0295 390 539

Jätä kommentti