Urakkatarjouspyyntö 22.2.2016

HANKE

Siviilipalveluskeskus C-talon poistumistie ja jätekatos

HANKINTAMENETTELY

Avoin menettely.

Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa. Hankinta on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi internet-sivuilla.

TARJOUSASIAKIRJAT

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tilattavissa 22.2.2016 lähtien osoitteesta: kunta@lapinjarvi.fi.

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Urakkatarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteella:

Lapinjärven kunta, tekninen lautakunta

Lapinjärventie 20A

07800 Lapinjärvi

Tarjouskuori on varustettava tunnuksella: ” Siviilipalveluskeskus C-talon poistumistie ja jätekatos, urakkatarjous”

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tarvittaessa Lapinjärven kunnan tekninen johtaja Mauri Kivelä, puh 044 720 8652.

Tarjouksen on oltava perillä maanantaina 7.3.2016 kello 14 mennessä.