Ihmislähtöisen vanhustyön 1. työpaja 2.2.2016 -raportti

Ihmislähtöisen vanhustyön 1. työpaja

Kirkonkylän koululla 2.2.2016

Lue artikkeli kuvineen ja videoineen Ihmislähtöinen kunta -blogissa täällä.

Ihmislähtöisen kunnan ensimmäinen avoin työpaja sai mukavasti huomiota mediassa ja kuntalaisten keskuudessa ennen tapahtumahetkeä. Kirkonkylän koulun ruokasaliin saapui n. 30 ihmistä, suurin osa yli 50-vuotiaita, eläkeikäisiä ja pian eläkkeelle jääviä. Työpajan ohjeisti kunnanjohtaja Tiina Heikka ja mukana oli ihmislähtöisen vanhustyön konsultti Taina Semi, Aalto-yliopistolle Lapinjärven seniorirakentamisesta lopputyötä tekevä Joonas Ala-Karvia sekä suunnittelija Inka Hell, kunnan markkinointi- ja viestintäosastolta.

Työpajassa jakauduttiin neljään ryhmään, joissa yhdessä keskusteltiin, haaveiltiin ja visioitiin vastaten kysymyksiin:

1.       Minkälaisen vanhuuden haluaisit elää Lapinjärven kunnassa?

2.       Mitä haluaisit tehdä tämän haavekuvan toteuttamiseksi?
Ajatukset kirjattiin ylös ideakartoin ja listoin ja koottiin post-it lapuilla suurelle ihmishahmoiselle taululle. Laput käytiin yhdessä läpi ja tärkeimmistä ylös nousseista ajatuksista keskusteltiin vielä kaikkien läsnäolijoiden kesken.

Yhteisiksi teemoiksi nousi vanhuuden ja vanhusten arvostus; oman toimintakyvyn säilyttäminen ja kotona asuminen; joustava ja ihmislähtöinen hoito ja apu; kunnan vanhustyön selkeyttäminen sekä modernin, yhteisöllisen ja virikkeellisen seniori-elämän kehittäminen.

Vanhustyön tekijöiltä toivottiin enemmän aikaa, läsnäoloa ja ajantasaista kouluttautumista sekä kunnan puolelta selkeämpää tiedottamista eri palveluvaihtoehdoista, jotta vanhukset saisivat päättää avuntarpeestaan ja voisivat tuntea olevansa yksilöllisesti autettuja ja arvostettuja. Vanhuuden toivottiin olevan täyttä elämää; virikkeellistä harrastuksineen ja retkineen, sosiaalista sekä mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä aikaa. Moni toivoi pystyvänsä asumaan omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja saavansa sinne apua ja palveluja tarvittaessa. Myös ryhmäasumista ja kyläyhteisömäistä asuinaluetta haluttaisiin kehittää. Iso puheenaihe oli vanhusten luontaisempi integroiminen muuhun yhteiskuntaan esim. päiväkotien ja koulujen sekä vanhusten säännöllisellä yhteistoiminnalla. Kouluihin toivottiin ’tapakasvatusta’ vanhusten maailmankuvan ymmärtämiseksi ja kolmannen sektorin toimijoita kutsuttiin tuottamaan palveluita ja tempauksia vanhusten virkistämiseksi.

Huikea ilta! Kiitos kaikille mukanaolijoille!! Jatketaan ihmislähtöistä suunnittelua ja toteuttamista!