Tiedote: Lapinjärven kunnan tilinpäätös 2022

Lapinjärvellä ylijäämäinen tulos

Vuoden 2022 tilinpäätös käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina 27.3.2023. Vuoden 2022 tulos on hyvä, n. 519 000 euroa ylijäämäinen. Verotuloja kertyi kiitettävästi, 10,1 milj. €, joka oli n. 500 000 euroa arvioitua paremmin. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteitä on edelleen toteutettu ja lisäksi valtio edelleen kompensoi kuntien koronakustannuksia vuonna 2022 avustuksilla, Lapinjärven välittömät koronakustannukset on saatu katettua avustuksella (n. 190 000 €). Toimintakulut kasvoivat vuoden aikana n. 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna, kasvu oli maltillinen ottaen huomioon yleistä hinnannousua.

Lapinjärven konsernitilinpäätös oli n. 399 000 euroa ylijäämäinen, joka vahvisti taseen kertynyttä ylijäämää.

Lainoja on vuoden aikana lyhennetty ylimääräisillä lyhennyksillä korkoeräpäivinä ja lainamäärä on näin ollen vähentynyt tasolle 621 €/asukas, joka on tällä hetkellä reilusti alle maan keskiarvon (3 363 €/asukas koko maan tasolla). Näin on samalla varauduttu jätevedenpuhdistamon investointiin tulevina vuosina, jonka yhteydessä on suunniteltu pitkäaikaisen rahoituksen lisäämistä.

-Selvästi ylijäämäinen tulos on erityisesti tässä haastavassa toimintaympäristössä hyvä asia. Erityisen tyytyväinen olen kunnan lainamäärän huomattavasta laskusta, joka antaa pelivaraa tulevien vuosien investoinneille, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Kim Jordas.

Lapinjärven väkiluku Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan oli joulukuun lopulla 2 519 henkilöä, mikä on 61 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos selittää n. puolet väestön vähennyksestä.

Lapinjärven työttömyysprosentti oli joulukuun lopulla 9,0 %, työttömyys väheni edellisestä vuodesta 2 %-yksikköä. Hyvä asia on, että alle 25-vuotiaiden työttömyyttä ei ole lainkaan Lapinjärvellä. Lapinjärven työttömyys on vuoden lopulla alhaisempi kuin Uudenmaan keskiarvo (9,6 %).

-On todella ilahduttavaa, että kunnan vuoden 2022 tulos oli selvästi ylijäämäinen. Hyvä tulos turvaa laadukkaan toiminnan ja palveluiden tuottamisen myös jatkossa. Lisäksi työttömyysaste laski selvästi. Kunnan kehittämistä on hyvä jatkaa, toteaa kunnanjohtaja Jarkko Sorvanto.

 

Lisätietoja antaa

hallituksen puheenjohtaja Kim Jordas, puh. 0400 720 690

kunnanjohtaja Jarkko Sorvanto, puh. 044 720 8655

talouspäällikkö Christina Bosas, puh. 044 709 5874