Tiedote 29.1.2021

Koronatilanne Suomessa ja Uudellamaalla merkittävästi heikentynyt

Lapinjärvi pitää kiinni lähes kaikista rajoituksista, mutta avaa lapsi- ja nuorisotyötä ulkotiloissa

Koronatilanne on merkittävästi heikentynyt Suomessa ja Uudellamaalla viime aikoina. Tartuntojen, altistumisten ja oireettomien tartuttajien määrä on kasvanut. Myös virusvarianttia on esiintynyt kiihtyvällä tahdilla.

Aluehallintoviraston päätöksen ja STM:n suositusten perusteella Lapinjärven kunnassa jatketaan rajoituksia helmikuun loppuun asti. Lastensuojelullisesta näkökulmasta on kuitenkin tärkeä pyrkiä pitkittyvässä pandemiatilanteessa tarjoamaan lapsille ja nuorille tukea poikkeuksellisessa tilanteessa. Näin ollen Lapinjärven kunnassa avataan mahdollisuus tietyin tarkoin reunaehdoin alle 20-vuotiaiden ulkoliikunnalle sekä jalkautuvalle nuorisotyölle. On tärkeä tavoittaa erityisesti ne lapset ja nuoret, jotka kärsivät nykytilanteesta, huomioiden kuitenkin se, että virusvariantti leviää nopeasti myös lasten ja nuorten parissa eli tilanne on muuttunut keväästä 2020 merkittävästi huolestuttavampaan suuntaan.

Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset Lapinjärven kunnassa

  • Kaikki kunnan sisäliikuntatilat (kuntosali, pakkaamo, liikuntahallit) on suljettu. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.
  • Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa. Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Suositellaan, että yksityiset toimijat toimivat vastaavasti.
  • Kulttuuritoimen tapahtumia ei järjestetä
  • Pyydetään edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä.
  • Lapinjärven kunta työskentelee pääsääntöisesti etänä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Henkilökunta noudattaa turvavälejä ja maskisuosituksia.

Lapsi- ja nuorisotyö poikkeuksellisissa oloissa

Nuorisotyö

Ulkotiloissa voidaan järjestää jalkautuvaa nuorisotyötä enintään 10 hengen ryhmissä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Kunta alkaa järjestää alle 20-vuotiaille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa ulkotiloissa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 

– Toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita.

– Harrastusryhmän koko mitoitetaan niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin.

– Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä (esim. koulut, nuorisopalvelut).

– Lapinjärven harrastamisen mallin mukainen lasten ja nuorten harrastustoiminta käynnistetään ulkotiloissa edellä kuvatut rajoitukset huomioiden.

Perusteluna muutokselle on se, että lasten ja nuorten tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon rajoitusten pitkäkestoiset vaikutukset lasten ja nuorten kokonaishyvinvointiin.

 

Perusopetus

Lapinjärven kunta suosittelee, että perusopetuksen kuudesluokkalaiset käyttävät edelleen kasvomaskia. Suositus toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Mikäli kyseessä on yhdysluokka, jossa opiskelee sekä viides- että kuudesluokkalaisia, suositellaan maskin käyttöä koko opetusryhmässä. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi myös koulukuljetuksien aikana. Koulut huolehtivat kasvomaskien hankinnasta oppilaille.

 

Kirjastopalvelut

Kirjasto jatkaa kirjakassipalvelua helmikuun loppuun asti. Kirjat voi noutaa noutopalveluna kirjaston eteisestä etukäteisvarauksella.

Kunnanvirasto

Kunnanvirasto palvelee asiakkaista pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860. Kunnanvirasto on suljettuna 28.2.2021 asti.

Vetoomus

Vetoamme edelleen lapinjärveläisiin yrityksiin ottamaan maskisuositukset käyttöön. Maskeja käyttämällä suojaatte asiakkaitanne ja itseänne sekä varmistatte oman yritystoimintanne jatkuvuuden ja estätte pandemian leviämistä.

Jatkotoimenpiteet

Lapinjärven kunnan valmiusjohtoryhmä seuraa tilanne tarkasti ja kokoontuu tarvittaessa tekemään nopeitakin muutoksia rajoituksiin ja suositukseen tilanteen niin vaatiessa.

Pitäkää huolta toisistanne – aloittakaa itsestänne! Muistakaa siis maskien käyttö, turvaetäisyydet, suositusten noudattaminen ja käsihygienia.

Lapinjärven kunta