Tiedote 23.11.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös tulee voimaan maanantaina 23.11. ja on voimassa kolme viikkoa, 13.12.2020 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Tämän lisäksi Lapinjärven kunnan johtoryhmä on linjannut että

  • aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 3 viikoksi (23.11.-13.12) kunnan tiloissa ja kaikessa ryhmäharrastustoiminnassa on 20 hengen maksimirajoitus. Ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä suositellaan myös yksityisille tahoille.
  • kunnan kuntosalissa saa olla enintään 5 henkilöä kerrallaan 23.11.-13.12
  • etätyötä suositaan aina kun mahdollista. Suu-nenäsuojien käyttöä työpaikoilla suositellaan kun turvavälejä ei pystytä pitämään. Suositeltavaa on myös se, että ei keräännytä tarpeettomasti taukotiloihin. Eli porrastetaan kahvi- ja ruokatauot eikä järjestetä muitakaan kokoontumisia.
  • suositellaan ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi tulisi järjestää
  • suositellaan edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä.
  • suu-nenäsuojien käyttöä jatketaan vanhainkoti Honkahovin työntekijöillä ja vierailut hoidetaan aikaisempaan tapaan (vierailija otetaan vastaan ovella, suu-nenäsuojat vierailijalla ja asukkaalla, tapaaminen vain omassa huoneessa).

Loviisan kaupunki on antanut suosituksen kasvomaskien käyttöönotosta myös yläkouluun ja taksimatkoille. Jo aiemmin 12.10.2020 annettu kasvomaskisuositus lukioille ja nuorisotyöhön on myös edelleen voimassa. Nämä suositukset koskevat oppilaitosten opetushenkilökuntaa, sekä muuta henkilökuntaa (esim. ruokahuolto, siivous, kunnossapito).

Alakouluihin ja päiväkotiin ei anneta vielä maskisuositusta.

Edelleen tulee kiinnittää huomiota kontaktien määrän minimoimiseen, hyvään käsihygieniaan ja muihin varotoimenpiteisiin.

Lapinjärven kunta seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa tiukentaa toimintoja tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.