Sivistystoimen avustukset

Lapinjärven kunta julistaa seuraavat sivistyslautakunnan avustukset haettavaksi 28.3.2019 mennessä:

• Toiminta-avustukset
• Avustukset kotiseututyöhön ja museoille

Lisäksi 1.11.2018-31.10.2019 välisenä aikana syntyneiden kulujen kuitteja vastaan voidaan hakea seuraavia avustuksia 11.11.2019 klo 14.00 mennessä:

• Hankinta-/korjausavustukset
• Talkooavustukset
• Koulutusavustukset
• Vuoden urheilija, nuori urheilija, kulttuurihenkilö ja Kunnon Kuntalainen

Hakemukset liitteineen on toimitettava lomakkeella. Lomakkeita ja hakuohjeita saa kunnanviraston yhteispalvelusta puh. 510 860 sekä kunnan internet-sivuilta www.lapinjarvi.fi.

Lapinjärvellä 29.1.2019 Sivistyslautakunta

Lomakkeet
Avustukset