Sivistystoimen avustukset

1.11.2015-31.10.2016 välisenä aikana syntyneiden kulujen kuitteja vastaan voidaan hakea seuraavia avustuksia 10.11.2016 mennessä:

• Hankinta-/korjausavustukset

• Talkooavustukset

• Koulutusavustukset

• Vuoden urheilija haettavissa 31.12.2016 mennessä

Hakemukset liitteineen on laadittava lomakkeelle. Lomakkeita ja hakuohjeita saa kunnanviraston yhteispalvelusta puh. 510860 sekä kunnan internet-sivuilta www.lapinjarvi.fi. Hakemukset palautetaan sivistystoimenjohtaja Jouni Piipolle, Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A,  07800  Lapinjärvi.

Lapinjärvellä 29.2.2016 Sivistyslautakunta

Avustuslomake Toiminnan yhteenvetolomake / täyttöohje Talkooavustuslomake / täyttöohje

Avustus periaatteet

Vuoden urheilija palkitsemisperiaatteet