Sivistystoimen avustukset

Sivistystoimen avustukset

Lapinjärven kunta julistaa seuraavat sivistyslautakunnan avustukset haettavaksi 28.3.2018 mennessä:

• Toiminta-avustukset

• Avustukset kotiseututyöhön ja museoille

Lisäksi 1.11.2017 – 31.10.2018 välisenä aikana syntyneiden kulujen kuitteja vastaan voidaan hakea seuraavia avustuksia 9.11.2018 klo 14.00 mennessä:

• Hankinta-/korjausavustukset

• Talkooavustukset

• Koulutusavustukset

• Vuoden urheilija, nuori urheilija, kulttuurihenkilö ja Kunnon Kuntalainen

Hakemukset liitteineen on laadittava lomakkeelle. Lomakkeita ja hakuohjeita saa kunnanviraston yhteispalvelusta puh. (019) 510 860 sekä kunnan internet-sivuilta www.lapinjarvi.fi

Lapinjärvellä 30.1.2018 Sivistyslautakunta

Lomakkeet