Sivistyslautakunnan maksut ja taksat

Sivistyslautakunta tarkasteli äskettäisessä kokouksessaan toimintaa koskevia taksoja ja maksuja. Muun muassa uuden ja vanhan kuntosalin käyttömaksuja, kirjastomaksuja ja iltapäivätoiminnan maksuja tarkasteltiin uudelleen. Sivistyslautakunta tarkasteli niitä viimeksi vuosi sitten talousarvion valmistelun yhteydessä. Kunnanhallitus on ohjeistanut kaikkia hallintokuntia tarkastelemaan menoja ja mahdollisuuksien mukaan korottamaan maksuja vähintään yhdellä prosentilla tai tekemään indeksikorotuksen.

Vastaehdotus hyväksyttiin

Kokouksen aikana sivistyslautakunta teki vastaehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Vastaehdotuksen mukaan maksuttomasta toiminnasta ei pitäisi periä käyttömaksua. Nuorisotilasta ja liikuntatilojen käyttömaksua korotetaan 6 euroon tunnilta ja kansalaisopiston käyttömaksua 4 euroon tunnilta. Kaikkiin maksuihin lisätään arvonlisävero. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Näin ollen kirjastomaksuja ei koroteta vuodelle 2023.

Uuden kuntosalin kertamaksu korotetaan 6 euroon ja kuukausimaksu 32,50 euroon. Iltapäivätoiminnan maksu korotetaan 110 euroon kuukaudessa, jos lapsi osallistuu toimintaan10 päivää tai enemmän. Maksu on 60 euroa, jos lapsi on ollut alle 10 päivää kuukaudessa.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi myös kirjasto- ja kulttuuritoiminnan toimintasuunnitelman vuosiksi 2022-2023.