Poikkeamispäätöksen julkipano, Sjökullan alue

Julkipano kunnanhallituksen kokouksesta

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 198 §:n tarkoittama päätöksen julkipano:

Kunta: Lapinjärvi

Viranomainen: Lapinjärven kunnanhallitus

Kokousaika: 22.5.2017

Kokouspaikka:  Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 20 A

Antopäivä: 2.6.2017

Hakemus koskee: MRL 171 §:n 1 ja 3 momenttien mukainen poikkeaminen asemakaavan asemakaavamerkinnöistä.

Rakennuspaikka: Sjökullan alue, Sivarikeskus, Latokatanontie 97, 07810 Ingermaninkylä

Hakija: Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputti

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta, osoite  Helsingin  hallinto-oikeus , Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Asiakirjat ovat nähtävänä Lapinjärven kunnantalolla osoitteessa Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi .

Lapinjärvellä 1.6.2017

LAPINJÄRVEN KUNNANHALLITUS