Haemme hankevetäjää

Hankevetäjänä vastaat Euroopan maaseuturahaston rahoittaman Kirkko- ja pirtupolut: perimätiedon dokumentointi -hankkeen (1.7.2017 – 30.6.2019) johtamisesta, koordinoinnista ja toteutuksesta.

Hankkeen tavoitteena on kerätä ja tallentaa äänitteinä ja kuvina kirkko- ja pirtupolkuihin liittyvä perimätieto ja tuoda se kuntalaisten ulottuville ja käyttöön. Tallennetun perimätiedon editointi eli muokkaaminen polkujen varsilla kuunneltavaksi (äänitteet) ja katseltavaksi (kuvat ja kartat) materiaaliksi tehdään ostopalveluna. Tähän hankkeeseen liittyy olennaisesti kirkko- ja pirtupolkujen merkitseminen karttaan sekä mahdollisesti myös luontoon.

Hankevetäjänä tehtäviisi kuuluu muun muassa

– hankkeen suunnittelu hankesuunnitelman pohjalta ja toteutettavien toimintojen koordinointi: kenttätyö, haastattelut yms.

– yhteistyöverkoston kokoaminen muun muassa kylät ja yhdistykset.

– hankkeen viestintä ja tiedottaminen

– hankkeen tulosten raportointi

Lopullinen työnkuva ja työnjako valittavien henkilöiden osaamisen perusteella.

Toivomme sinulta:

– soveltuvaa työkokemusta sekä vahvaa paikallistuntemusta, tietämystä alueen kirkko ja pirtupoluista

– sujuvaa ruotsin- ja suomen kielen taitoa

– kokemusta kehittämistyöstä sekä kykyä luoda uutta

– kokemusta EU-hankkeiden toteuttamisesta

– itsenäistä, itseohjautuvaa ja vastuullista työotetta

– hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja

Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti Kuntarekryn kautta https://www.kuntarekry.fi/fi. Tai osoitteeseen Lapinjärventie 20A, 007800 Lapinjärvi, kuoreen merkintä hankevetäjä. Hakuaika päättyy 15.6.2017 klo 15.00 mennessä.