Oletko sinä etsimämme Erityisluokanopettaja?

Hei sinä innovatiivinen ja luova opettaja! Haluatko olla mukana kehittämässä opetusta Lapinjärven kunnassa?

Erityisluokanopettajaksi toivomme innostunutta ja joustavaa opetusalan ammattilaista, joka työskentelee koko yhteisön osaamisen vahvistamiseksi. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeistä työskentelytapaa ja positiivisen pedagogiikan tuntemusta. Tarjoamme tiiviin kouluyhteisön, jossa ammattilaiset työskentelevät saumattomasti yhdessä kaikkien parhaaksi.

Hilda Käkikosken koulu ja erityisluokka mahdollistavat kaikille lapsille koulunkäynnin ja oppimisen lähikoulussa. Ryhmässä opiskelee erityisen tuen oppilaita vuosiluokilta 0-6. Erityisluokanopettaja johtaa tiimiä, jossa työskentelee koulunkäynninohjaaja ja henkilökohtaiset avustajat. Koulussa toimii erityisluokan lisäksi vuosiluokat 4-6, kolme luokanopettajaa ja laaja-alainen erityisopettaja kaksi päivää viikossa. Oppilashuoltopalvelut ja konsultoinnit toimivat sekä etänä että lähipalveluna.

Tehtävässä edellytetään:
– alkuopetusosaamista
– kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
– kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
– yhteistyökykyä luokanopettajien ja muun henkilökunnan kanssa
– tiimityöskentelytaitoja
– joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Arvostamme:
– monipuolisia pedagogisia taitoja
– kokemusta työskentelystä erityislasten kanssa
– kokemusta luokanopettajan työstä
– näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen
– kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen
– hyviä tvt-taitoja

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä ote rikosrekisteristä ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Vakinaista virkaa täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Tarvittaessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti tästä hausta kelpoisten hakijoiden puuttuessa.

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja:

Ma. Koulunjohtaja Titta Väkevä titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi puh. 044 581 8076
Sivistystoimenjohtaja Pia Kokko pia.kokko(at)lapinjarvi.fi puh. 050 543 9522

 

Hae tehtävään tästä: www.kuntarekry.fi