Musiikkiopiston tiedote opettajille, oppilaille ja huoltajille

Lapinjärven kunnan tilat on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä ajalla 19.10.2020-1.11.2020. Tämä tarkoittaa, että musiikkiopisto siirtyy Lapinjärven kunnan musiikin perusopetuksen osalta etäopetukseen tai muihin tiloihin. Lisätietoja antavat apulaisrehtori Johanna Lönnfors (040-4899582, johanna.lonnfors@porvopo.fi) ja toimistosihteeri Jaana Ögård (040-3549003, jaana.ogard@porvoo.fi). Opettajat Marja Pohjola (marja.pohjola@porvoo.fi), Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (emmi-liina.vakkuri-johansson@porvoo.fi) ja Ilona Janney (ilona.janney@porvoo.fi) ottavat yhteyttä oppilaisiinsa ja sopivat etäopetukseen siirtymisestä. Lapinjärven tilanteesta tiedotetaan lisää tarvittaessa.

Lisätietoja:

Johanna Lönnfors

Musiikkiopisto Lapinjärvellä – Musikinstitutet i Lappträsk

apulaisrehtori-biträdande rektor

johanna.lonnfors@porvoo.fi

040-4899582